Revisorerna Syd AB

Tjänster

Hur kan vi hjälpa just ditt företag? Nedan visas ett urval av vårt tjänsteutbud.

 

Revision


Avtal med delägare


Start av företag


Associationsfrågor


Bolagsbildning


Ekonomisk styrning/planering/budgetering


Finansieringsfrågor


Redovisningsfrågor/lösningar


Köpa och överlåta företag


Utvärdering av ekonomiska risktaganden


Obeståndsfrågor


Internationella frågor


Kvalificerad skatterådgivning


Företagsvärdering och riskkapitalanskaffning


Generationsskiften

Kontaktuppgifter

Tel: +46 40 39 67 90
Fax: +46 40 39 68 90
info@revisorernasyd.se

Revisorerna Syd
Storgatan 22A
211 42 Malmö

Hitta till oss

Besök: Storgatan 22A


Visa större karta (nytt fönster)